Rättigheter och anonymitet på nätet

Internet – Den fria världen utan ägare

När Internet en gång skapades, så var detta med tanken på att det skulle vara en informationskälla. Det skulle också vara något som bidrog till en snabbare kommunikation mellan olika parter. Med andra ord började det hela med e-post, för att sedan utvecklas till vad det är idag. Under denna tids utveckling så skapades även en filosofi om att Internet skulle vara en fri plats för alla. Också att det skulle vara en plats där alla kunde vara anonyma. I grund och botten skulle även Internet vara en plats utan ägare. Hur har det då gått med allt detta? Finns den anonymitet som skulle vara så bra? Vilka rättigheter har du som användare av Internet? Har du några skyldigheter mera än att betala din ISP? Är det verkligen en fri plats utan några ägare?

Opps! Ja herregud, detta var många frågor på en gång. Nu funderar du flitigt på vad du ska säga. Hur ska du möta upp mot alla dessa frågor. Lugn och fin. Här finns svaren. Nej, Internet är inte längre var det tidigare var. Detta är både på gott och ont men verkar för det mesta enbart ses som negativt. Hur som helst kanske detta enbart är för att de som klagar syns, medan de som tycker saker är bra som vanligt sitter tysta och nöjda. Vad som dock står helt klart är att Internet inte är helt utan ägare. Din anonymitet är inte så stor som du kanske tror. Egentligen kommer det även att vara så att du har mera skyldigheter än rättigheter på nätet. I vilket fall om du vill surfa säkert utan att någon knackar på dörren.

Vilka rättigheter har du på nätet?

Som du säkert vet så finns det något som kallas för copyright och upphovsrätt. Detta är något som även finns på nätet. Dock medför detta inte att du inte kan använda någon annans material. Här kan du många gånger göra detta bara du hänvisar till källan. Du har även din fria rätt att surfa till alla webbplatser som finns. Här är det upp till de som skapar webbplatsen att hålla dig som inte är behörig på utsidan. Du kommer även att ha din fulla rätt att publicera precis vad du vill på Internet. Detta såvida det inte bryter mot någon av de lagar som gäller för spridning och publicering av information i samhället. Efter detta slutar dina rättigheter och sedan är det bara regler, lagar och skyldigheter som gäller.

Är du anonym på nätet?

Att Internet skapades med tanken på att alla skulle vara anonyma var en ren lögn från början. Alla som använde Internet redan från början, tilldelades en IP-adress. Redan då var det alltså möjligt att ”pinpointa” en användares placering och fysiska adress. Med andra ord kommer anonymitet och Internet vara en av världens största motsatser. Internet har aldrig varit anonymt och kommer således aldrig att bli det helt och hållet. Nu kommer det dock fortfarande att finnas vägar att gå för att bli så anonym som möjligt på nätet, men inte ens dessa är helt vattentäta. Något annat som sker är också att ett flertal länder börjar blockera denna typ av trafik på nätet, vilket gör att du inte vet hur länge detta kommer att fungera.

Vem sätter reglerna för Internet?

Att svara på den frågan blir inte alls lätt. Här finns det så många aktörer inblandade så att det helt och hållet beror på vilket område du talar om. Alla de regler som sätts för vad du kan göra och inte får utföra, kommer i grund och botten vara beroende av lagen i det land du befinner dig när du brukar Internet. Några exempel på vilka som styr kan dock ges. Är det så att du utvecklar hemsidor och information på nätet, så är det Google som styr hur denna kommer att synas. Om du är den som jobbar med Internet i arbetet är det din chef som bestämmer vad du får göra under arbetstiden. Sitter du och surfar som privatperson kan domaren vara dina föräldrar eller så handlar det om mycket allvarligare organisationer. Allt är helt beroende av vad du gör.